sábado, 18 de junio de 2011

Non nos entenden, non / No nos entienden, no

"Máis só os ignorantes e féridos e duros, imbéciles e escuros non nos entenden, non" . Esta é a parte (pola sua dureza, expresividade, e variedade de significados)que máis me gusta do Himno Galego; e coa que está a caer pódese dicir que temos un Himno dunha actualidade brutal.

No momento en que o poema "As queixumes dos pinos" foi escrito o que estaba  a acontecer en Galicia coñécese coma o "Rexurdimento da Fala", e Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Manuel Curros Enríquez eran os nomes que máis destacaban; este poema pódese (e débese) interpretar coma unha exaltación da lingua e da cultura galega, e nas liñas escritas ó principio deste post o que fai Pondal é atacar ós que fan de menos á cultura e á lingua galega.

Pois ben, eu teño a seguinte opinión; esas liñas pódense aplicar a moitas cousas na saociedade actual, non xa a nivel galego, senón a nivel universal; ¿acaso o "stablishment" entende á xente?, ¿acaso os distintos rexímenes políticos que poblan o mundo escoitan ós seus conciudadáns?.

Teño unha dúbida sobre "os que mandan", quero pensar que son parte dos ignorantes e non parte dos imbéciles, inda que cada día que pasa as miñás dúbidas son máis pequenas (é unha magoa)

¡Saúde!
______________________________________________________________________________

"Pero solo los ignorantes y fieros y duros, imbéciles y oscuros no nos entienden, no". Esta es la parte (por su dureza, expresividad y variedad de significados) que más me gusta del Himno Gallego; y con la que cae podemos decir que tenemos un Himno de una actualidad brutal.

En el momento en que el poema "As queixumes dos pinos" se escribió lo que sucedía en Galicia se conoce como el "Rexurdimento da Fala", y eran Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Manuel Curros Enríquez los más destacados nombres; este poema se puede (y se debe) interpretar como una exaltacción de la lengua y de la cultura gallega, y en las lineas escritas al principio de este post Pondal ataca a los que hacen de menos a la cultura y a a lengua gallega.

Pues bien, yo tengo la siguiente opinión; esas lineas se pueden aplicar a muchas cosas en la sociedad actual, no solo a nivel gallego, sino a nivel universal; ¿acaso el "stablishment" entiende a la gente?, ¿acaso los distíntos regímenes políticos que pueblan el mundo escuchan a sus conciudadanos?.

Tengo una duda sobre "los que mandan", quiero pensar que son parte de los ignorantes y no parte de los imbéciles, aunque cada día que pasa mis dudas son más pequeñas (es una pena)

¡Salud!

No hay comentarios:

Publicar un comentario